University of Tokyo, RCAST, Division of Metabolic Medicine

Home » English » Lab members

Lab members


Professors

Juro SAKAI jmsakai [at] lsbm.org                                  (Not related to sakaijuro45@gmail.com)
Toshiya TANAKA tanaka [at] lsbm.org

Associate professor

Takeshi YONESHIRO yoneshiro.takeshi [at] lsbm.org

Project Assistant Professor

Makoto ARAI arai.makoto [at] lsbm.org
Mayumi Okamoto okamoto.mayumi [at] lsbm.org

Graduate Students/Undergraduates

Wei Yuchen wei.yuchen[at] lsbm.org

Project Researcher

Aoi UCHIDA uchida [at] lsbm.org

Project Academic Specialist

Minori YOSHIO yoshio.minori [at] lsbm.org

Technical Assistant

Toshiaki YAMAOKA yamaoka.toshiaki [at] lsbm.org

Visiting Research Fellow

Takeshi INAGAKI inagaki [at] lsbm.org
Yoshihiro MATSUMURA matsumura-y [at] lsbm.org

Former lab members

Atena NISHIKAWA
Hiroko KAWASAKI
Yuriko MISHIMA
Hifumi TSUBOI
Satoshi IWASAKI
Ayumu YAMASAKI
Akira SHIONO
Royhan ROZQIE
Aya HOSOBUCHI
Yuya TSURUTANI
Iori SAKAKIBARA Sakakibara I et al Cell Metabolism 2009
Masashi OKAMURA Okamura M et al, PNAS 2009
Hiroto OHGUCHI Ohguchi H et al MCB 2007
koichi SUMI Sumi K et al MCB 2006
Takashi MAEJIMA
Hiroshi ASABA Fujino T*, Asaba H* et al (*equal contribution), PNAS 2003
Haruhisa IGUCHI Iguchi H et al JBC 2005 Iguchi H et al JBC 2007
Shinobu TAKAYASU Takayasu S et al PNAS 2006
Joji YAMAMOTO Yamamoto J et al JBC 2004
Ryoichi Ioka Ioka X R et al JBC 2003
Yukio IKEDA Ikeda Y et al JBC 2001, Ikeda Y et al BBRC2004
Hitomi FUJIHASHI
Kanako NAKAMURA
Ayano YOSHIDA
Yumika NAKAMURA
Syotaro OGI
Marin KITAMURA
Yuka KANO
Hiroki OKAHIRA
Naoya TAMURA
Saki KAWASHIMA
Kaori IKEDA
Yurika SAWA
Mino KOYAMA
Hiroki SASAKI
Yoko MIYAZAWA
Kenta MAGOORI
Shun HAYAMA
Akihiro ISHIZUKA
Eko Fuji Ariyanto
Yohei ABE
FALLAH OMRAN Simin
Ryo YOMODA
Kyoko INAGAKI
Kazutaka KOYAMA
Yousuke FUJIWARA
Hiroyuki HIRAKAWA
Iori SAKAKIBARA
Noriko NAGAO
Tomonobu SAWADA
Reio SEKINE
Hiroki TAKAHASHI
Kichi CHO
Shietsu Zin
Yasuko YAMAMOTO

2016 Lab members

2015 Lab members

2014 Lab members

2013 Lab members

2012 Lab members

2011 Lab members

2010 Lab members

2010 Lab members

↑Page Top